Materské centrum v Turzovke

Image

Materské centrum v Turzovke realizuje svoje činnosti:

1

Materské centrum pre matky s deťmi do 3 rokov

Pripravené prostredie s Montessori aktivitami pre deti , ktpré podporujú ich všestranný rozvoj, rešpektujú ich tempo, senzitívne obdobia, rozvoj reči, objavovanie a podpora samostatnosti dieťaťa. Poplatok 70 € / šk. rok
2

Montessori herničky pre deti od 3 do 6 rokov

Hravé vzdelávanie, viete o tom, že v danom veku deti veľmi baví matematika, rozvoj reči a poznávanie písmen, praktického života, poznatky z biológie, kultúry a geografie. Poplatok 60 € / šk. rok.

Ako sa prihlásiť:

Najjednoduchšia cesta je ohlásiť sa telefonicky na telefónne číslo 0944504373, prípadne na náš e-mail . Pre záujemcov ponúkame úvodné stretnutie priamo v Materskom centre. Na množstvo vašich otázok je pripravená odpovedať vedúca Materského centra.

Formuláre:

  • Prihláška
  • Súhlas so spracovaním osobných údajov

Naše kapacity sú voľné, kontaktujte nás.

©2018 Hrnček var - Materské centrum o.z.

vytvorilo webové štúdio canalmedia